Нормативно-правові акти

Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19

Затверджений урядом Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-mentu-z-prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi

Детальна інформація про освітній процес підготовки здобувачів ступенів доктор філософії та доктор наук запроваджений в Інституті: http://igim.org.ua/?page_id=6474