II Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти»

ДУ «НМЦ Агроосвіта» за участю ФАО, Миколаївського НАУ та Інституту зрошуваного землеробства НААН України 10-12 квітня 2019 року проводитиме II Міжнародну науково-практичну конференцію «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти»

Мета конференції – обговорення питань щодо впливу глобальних змін клімату на розвиток сільського господарства та визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень щодо адаптації до змін клімату та зниження ризиків від екстремальних кліматичних явищ.

Основні питання для обговорення:

 • загальносвітові та європейські тенденції зміни кліматичних та агрокліматичних умов, формування політики запобігання зміні клімату та адаптації до неї;
 • вплив зміни клімату та екстремальних кліматичних явищ на розвиток сільського господарства;
 • напрями адаптації до зміни клімату технологій вирощування сільськогосподарських культур;
 • вплив зміни клімату на розвиток галузі тваринництва та напрями адаптації до неї;
 • зниження імовірності виникнення ризиків у сільському господарстві від зміни клімату та екстремальних кліматичних явищ;
 • запобігання зміні клімату через збільшення абсорбції парникових газів та переходу до низьковуглецевих технологій у сільському господарстві;
 • вплив змін клімату на стан водних ресурсів України;
 • вплив мінливості та сезонності клімату на аквакультуру, запаси і розподіл основних видів риб;
 • вплив змін клімату на зміну якості продуктів харчування та негативні наслідки для продовольчої безпеки;
 • вдосконалення освітніх програм галузей знань «Аграрні науки та продовольство» і «Ветеринарна медицина» щодо врахування адаптації сільського господарства до кліматичних змін;
 • просвітницька робота в аграрних закладах освіти в Україні з вищезазначених питань.

Деталі у вкладенні.

Додаток .

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

12 − 1 =