Уманський національний університет садівництва запрошує опублікуватись у фаховому виданні

Уманський національний університет садівництва публікує одне з найстаріших вітчизняних наукових видань — «Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва».

 

Основна мета збірника — висвітлення результатів наукових досліджень, різних точок зору з глобальних і поточних наукових проблем, аналіз перспектив на майбутнє. На його сторінках читачі зустрінуться як з представниками сучасної вітчизняної наукової еліти, професорсько-викладацьким складом вищих навчальних закладів, керівниками та спеціалістами підприємств і організацій, представниками органів державної влади, так і вченими інших країн з різних питань сільськогосподарського виробництва та економіки.

Матеріали приймаються за тематичними розділами

   Частина 1 . Агрономія: загальне землеробство; сільськогосподарські меліорації; агрогрунтознавство і агрофізика; агрохімія; селекція і насінництво; фізіологія рослин; мікробіологія; овочівництво; плодівництво; виноградарство; рослинництво; фітопатологія; кормовиробництво і луговодство; гербологія; насінництво; первинна обробка продуктів рослинництва.

Частина 2 . Економіка: економічна теорія та історія економічної думки; світове господарство і міжнародні економічні відносини; економіка та управління національним господарством; економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; економіка природокористування і охорони навколишнього середовища; демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; гроші, фінанси і кредит; бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); статистика; математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Порядок подання рукописів авторами в «Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва» дивитись за посиланням: http://journal.udau.edu.ua/ua/vumogi.html

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три + 18 =