Про Раду

Рада молодих вчених (далі – РМВ) Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України (далі – Інститут) є колегіальним виборним органом, який створено 12.02.2007 для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених.

Метою діяльності РМВ є дотримання прав молодих вчених щодо їх участі у формуванні та реалізації державної політики у правоохоронній, освітній та науковій сферах, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень, захисту їх прав та інтересів.

Основні завдання РМВ:

  • сприяння взаємодії між Інститутом, національними та іноземними установами і молодими вченими;
  • підготовка пропозицій щодо створення правових і соціально-економічних умов для залучення молодих вчених до роботи в різних галузях науки, стимулювання професійної діяльності молодих вчених, сприяння підвищенню їх професійного рівня і реалізації їх творчої та професійної активності;
  • сприяння залученню молодих вчених до участі у конкурсах наукових робіт, формуванню колективів молодих вчених для виконання перспективних наукових проєктів;
  • представлення інтересів молодих вчених в Інституті, органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, державних та громадських організаціях і сприяння наданню допомоги у вирішенні проблем молодих вчених;
  • підвищення якості наукових досліджень.

Діяльність РМВ здійснюється за напрямками:

  • стимулювання професійної діяльності молодих вчених, підвищення їх фахового рівня і реалізації їх творчої та професійної активності;
  • захисту прав молодих вчених;
  • створення інформаційної платформи, розробка і підготовка пропозицій до діючих та проєктів нормативно-правових актів у сфері науки і освіти;
  • організації і проведення конференцій, семінарів та інших заходів з метою підвищення наукової, освітньої, інноваційної та громадської активності молодих вчених.

У своїй діяльності РМВ керується чинним законодавством України, Статутом Інституту та Положенням про РМВ Інституту.

12.02.2007 – 01.01.2013 рр. Рябков С.В., голова Ради,
Ковтунович І.В., заступник,
Пендак Н.В., секретар.
01.01.2013 – 01.01.2016 рр. Сидоренко О.О., голова Ради,
Ватаман А.О., заступник з наукової роботи (з 2014 по 2015 рр. в.о. голови Ради),
Діденко Н.О., заступник з соціальних питань,
Матвієць О.М., секретар.
01.01.2016 – 25.04.2017 рр. Сидоренко О.О., голова Ради,
Діденко Н.О., заступник з наукової роботи та соціальних питань,
Матвієць О.М., секретар,
Чорна К.І., заступник секретаря.
25.04.2017 – 22.12.2018 рр. Діденко Н.О., голова Ради,
Купєдінова Р.А., заступник з наукової роботи,
Бутенко Я.О., заступник з соціальних питань,
Таргоній М.М., секретар.
22.12.2018 – 7.12.2021 рр. Діденко Н.О., голова Ради,
Купєдінова Р.А., заступник з наукової роботи,
Бутенко Я.О., заступник з соціальних питань,
Білоброва А.С., секретар.
7.12.2021 р. Мосійчук Я.Б., голова Ради,
Харламов О.І., заступник з наукової роботи,
Коваленко І.О., заступник з соціальних питань,
Марисик С.В., секретар.