Корисна інформація

Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19

Інститутом водних проблем і меліорації з Радою молодих учених при МОН України підписано Меморандум про партнерство

Книга “Ради молодих вчених України 2021” : http://ysc.in.ua/wp-content/uploads/2022/08/Knyha-Rad-2021.pdf  (інформація про Раду молодих вчених Інституту на ст.186)