Публікація статей у журналі «Меліорація і водне господарство»

«Меліорація і водне господарство» – науковий журнал відкритого доступу, що з 1965 року двічі на рік публікується Інститутом водних проблем і меліорації НААН. Журнал включено до "Переліку наукових фахових видань України" (категорія "Б" — технічні та сільськогосподарські наук, спеціальності: 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, 208 – Агроінженерія, 201 – Агрономія, 101 – Екологія), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (кандидата наук). 

Журнал розміщено та індексовано у наукових базах даних: AGRIS, CrossRef, Google Scholar, ResearchBib, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, CIARD RING, Scientific Indexing Services (SIS), BASE — Bielefeld Academic Search Engine, The International Journal Impact Factor (IJIFACTOR), Open Ukrainian Citation Index (OUCI). 
Редакційна колегія журналу включає відомих українських і міжнародних вчених. 

Ознайомитись із вимогами до публікацій та подати статті до друку можна за посиланням: mivg.iwpim.com.ua.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

два + 2 =