Участь у III Міжнародній науково-практичній конференції «Кліматичнізміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти»

16 червня 2020 р. у місті Київ пройшла III міжнародна науково-практична конференція "Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти" у режимі он-лайн. Конференція була проведена за підтримки ФАО.

Метою конференції було обговорення питань щодо впливу глобальних змін клімату на розвиток сільського господарства та визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень щодо адаптації до змін клімату та зниження ризиків від екстремальних кліматичних явищ.

Основні питання, які піднімались для обговорення: загальносвітові та європейські тенденції зміни кліматичних та агрокліматичних умов, формування політики запобігання зміні клімату та адаптації до неї;  вплив зміни клімату та екстремальних кліматичних явищ  на розвиток сільського господарства;  напрями адаптації до зміни клімату технологій вирощування сільськогосподарських культур;  вплив зміни клімату на розвиток галузі тваринництва та напрями адаптації до неї; зниження імовірності виникнення ризиків у сільському господарстві від зміни клімату та екстремальних кліматичних явищ; запобігання зміні клімату через збільшення абсорбції парникових газів та переходу до низьковуглецевих технологій у сільському господарстві; вплив змін клімату на стан водних ресурсів України; вплив змін клімату на зміну якості продуктів харчування та негативні  наслідки для продовольчої безпеки;  вдосконалення освітніх програм щодо врахування адаптації сільського господарства до кліматичних змін.

Від молодих учених Інституту участь у конференції прийняли к.с-г.н. Діденко Н., аспіранти Білоброва А., Коваленко І., Васильєв А.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пять × пять =